Home > PODJETJE > Kvaliteta & okolje
Murexin AG

Kvaliteta & okolje

Kakovost naših izdelkov in storitev je osnova za zadovoljstvo naših kupcev. Zato je to naš najpomembnejši dejavnik uspeha in tudi odločilno vpliva na podobo našega podjetja.

S sedanjo politiko kakovosti se podjetje zavezuje, da bodo vsi zaposleni izpolnjevali zahteve glede kakovosti, ki jih postavljajo predvsem naši kupci, zakoni, standardi itd. 

To je mogoče doseči le varno in gospodarno, če vse ravni zavestno in sistematično razvijajo, izvajajo in stalno optimizirajo ustrezne ukrepe. Ustrezno odgovornost je treba prevzeti v skladu z ustreznim področjem dejavnosti - od izvršilnega odbora do delavca na stroju. Ukrepi so nujni ne le zaradi gospodarskih razlogov, ampak tudi zaradi skrbnosti podjetja. Uprava tako prevzema tudi odgovornost za uvedbo in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti, ki temelji na mednarodni seriji standardov ISO 9000 ff.

Na podlagi te politike kakovosti se naše podjetje drži naslednjih splošnih ciljev kakovosti: zagotavljanje in izboljšanje zadovoljstva kupcev, varovanje in izboljšanje tržnega položaja, zmanjševanje stroškov z znižanjem stroškov napak, izboljšanje dobičkonosnosti, zagotavljanje in izboljšanje operativnih okoljskih standardov.

Pri zagotavljanju vseh teh ciljev kakovosti vidimo pomemben predpogoj za dolgoročno varnost našega podjetja.


PREGLED