Skip to content

FS 4 fina izravnalna masa

Cementno vezana, s polimeri modificirana, površinska izravnalna masa za nanos v sloju debeline od 0,5 – 5 mm. Masa je primerna za zapolnitev por in lunkerjev, kakor tudi za površinsko izravnavo vseh betonskih podlag.

Poraba

ca. 1,7 kg/m² za vsak mm debeline nanosa