Repol SM 40, sanacijska malta

  • odporna proti zmrzovanju-tajanju v prisotnosti soli
  • statično relevantna
  • v enem sloju do 40 mm

Mineralna, industrijsko pripravljena, brezkloridna sanacijska malta z nizko vsebnostjo kromatov, razreda R3 za popravilo betona po EN 1504-3.Za notranjo in zunanjo uporabo na navpičnih in stropnih površinah, za površinski nanos v debelini do 40 mm v enem delovnem koraku (včasih je možno tudi do 80 mm). Nanašamo jo lahko ročno ali strojno z mokrim brizganjem. Za popravila betona, za reprofiliranje mineralnih podlag, kot so beton, armirani beton, malta itd.

Poraba

cca. 2,0 kg za mm / m² sloja