Skip to content

MFT, jeklena vlakna

  • Valjana in narebrena
  • Izboljšajo natezno in upogibno trdnost betona
  • Dolžine 34 ali 50 mm

Valjana in narebrena jeklena vlakna s sidri na koncih, ki izboljšajo natezne, upogibne, končne in zgodnje trdnosti betona, povečujejo odpornost na razpoke, ter zmanjšujejo deformacije zaradi krčenja. Na njihov račun se lahko izognemo izvedbi podložnega betona, prihranijo nam polaganje armaturnih mrež in s tem skrajšajo čas gradnje in povečajo razmak spojev. Dodamo jih lahko neposredno v mešalec (hruško) za beton. Uporabljajo se za strukturno ojačitev prefabriciranih betonskih elementov, tankoslojnih stenskih elementov in drobne betonske galanterije. Primerna so za monolitna industrijska tla, betonske povozne površine v parkih in vozne steze pri gradnji letališč, kompozitne betone brez povezane armature s stropno debelino nad 60 mm. Dodajajo se tudi v mešanice za estrih in industrijske tlake, za gradnjo notranjih lupin predorov, brizgani beton, za podzemne betone in tunele, čistilne naprave, za nosilne elemente strojev, betonske konstrukcije, ter konstrukcije pri gradnji elektrarn.

Poraba

ca. 20–35 kg/m³ betona, odvisno od statičnih zahtev. Dolžina: 34 mm oz. 50 mm; Prerez: 1,3 mm; Karakteristično razmerje L/D: 50; Globina profila: 1 mm; Število vlaken/ kg: ca. 2200 kos oz. ca. 1500 kos; Material: Kakovost jekla ßZ 1000 N/mm²; Toleranca prereza: 5,0 %; Spremembe v profilu: n = 8 Širina profila: 2,2 mm.