Skip to content
hintergrund bild

Murexin

Pogoji nakupa

Splošni prodajni pogoji

1. SPLOŠNO

Cenik velja za pravne osebe. Prodajni pogoji veljajo za pisna naročila, ki prispejo na naslov prodajalca. Tehnične lastnosti proizvodov so navedene v tehničnih listih, ki so objavljeni na spletni strani prodajalca www.kema.si in www.murexin.com. Prodajalec jamči za kvaliteto proizvodov, če so ti uporabljeni v skladu z navodili proizvajalca. Natančna navodila o uporabi so navedena na embalaži in tehničnih listih za posamezne proizvode.

2. CENIK

Cenik št. 01/2020 velja od 1.3.2020 do preklica oz. izdaje novega cenika.

3. PRODAJNE CENE

Prodajne cene so enotne za vse kupce na območju Republike Slovenije. Vse cene so v EUR, brez DDV (skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost so vsi proizvodi obdavčeni po stopnji 22 %) in veljajo FCO kupčevo skladišče pod naslednjimi pogoji:  

– minimalna količina naročila je v višini 300,00 EUR (brez DDV) ali 3.600 kg oz. tri polne palete (ne velja za peske v rinfuzi in vrečah, kjer se prevoz zaračuna skladno z veljavnim cenikom prodajalca),

– v primeru manjšega oz. kombiniranega naročila mase/pakirani peski, se zaračuna izključno prevoz za peske.

Prodajna cena vključuje osnovno embalažo, ki ni vračljiva (vreče, vedra, PVC folija, IBC kontejnerji, BIG-BAG vreče, drugo), ne vključuje pa stroška euro palet, ki so vračljive. Vračljiva embalaža, ki ni vrnjena ob prevzemu, se obračuna skladno s cenikom posebnih storitev.

Prodajne cene za naslednje proizvode in storitve se oblikujejo po posebni ponudbi oz. se obračunajo skladno s cenikom posebnih storitev:

– posebni prevozi po pogojih, ki jih kupec in prodajalec dogovorita posebej,

– izdelava pisne tehnične rešitve,

– ostalo po dogovoru kupca in prodajalca.

4. DOBAVNI ROKI IN PREVZEM BLAGA

Blago se dobavi v najmanj 3 delovnih dneh od pisno prejetega naročila. Proizvodi, ki jih prodajalec dobavlja po posebnem naročilu kupca, se dobavijo v najmanj 6–10 delovnih dneh. Za zagotovitev točnosti dobav, kupec ob naročilu uskladi terminski rok s prodajalcem. V primeru dogovorjenega lastnega dviga je kupec blago dolžan prevzeti najkasneje v 10. dneh od naročila, po tem času prodajalec lahko zaračuna ležarino, skladno s cenikom posebnih storitev. Za proizvode iz skupine »Industrijski in dekorativni tlaki« veljajo dodatni pogoji iz Cenika (stran 152).

5. VRAČILO BLAGA

Blago je mogoče vrniti izključno ob pisnem soglasju prodajalca. Vračilo obarvanih industrijskih tlakov in epoksidnih premazov ni možno.

6. REKLAMACIJE

Količinsko reklamacijo mora kupec v pisni obliki sporočiti prodajalcu takoj ob prevzemu blaga in skupaj s prevoznikom sestaviti reklamacijski zapisnik, kakovostno reklamacijo pa najkasneje v 15 dneh po prejemu blaga. Prodajalec ne sprejema reklamacij, ki niso dokumentirane. Za druge napake (očitne in skrite), se uporablja veljavna zakonodaja. V primeru, da proizvajalec krije stroške popravila napake, mora kupec popravilo izvršiti v roku 6 mesecev od potrditve napake.

7. PLAČILNI POGOJI

Plačila se vršijo na podlagi Zakona o finančnem poslovanju in v skladu z letno pogodbo. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in proizvodnega programa.