Skip to content
PF Entkoppelungsbahn

AE 100, tesnilna in ločevalna membrana

  • vodotesna s premoščanjem razpok
  • tesnilna in ločevalna
  • alkalno odporna
  • enakomerna debelina sloja

Za vodo neprepustna, fleksibilna, alkalno odporna tesnilna in ločevalna membrana, s sposobnostjo sproščanja napetosti in premoščanja razpok v podlagi, za varno površinsko zatesnitev v stiku s ploščicami, ploščami in naravnim kamnom. Posebej primerna za hitro izvedbo in nadaljevanje del, ob hkrati zagotovljeni enakomerni debelini sloja.
Za izvedbo notranjega in zunanjega kontaktnega tesnjenja tik pod keramičnimi ploščicami, na stenskih in talnih površinah, tuših, domačih kopalnicah, javnih balkonih in terasah, kot tudi v komercialnih kuhinjah.
Ustreza zahtevam EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6 in je skladna z DIN 18534 za razrede delovanja vode W0-I do W3-1 (pri W3-1 brez dodatnih kemičnih obremenitev in le kot posebne konstrukcije), z DIN 18531-5 (balkoni, lože i.dr.) in DIN 18535 (plavalni bazeni in rezervoarji), kot tudi s preskusnimi načeli za izdajo splošnega gradbeno nadzornega dovoljenja.

Barva

rumena