Skip to content

DENS SM, dodatek za povečanje tiksotropnosti epoksidne smole

  • Ne vpliva na odprti čas
  • Enostavna uporaba
  • Zelo velik učinek pri nizki porabi

Poseben dodatek v prahu, ki se uporablja za povečanje tiksotropnosti epoksidnih smol pri vgradnji.

Poraba

Točna poraba dodatka se določa na licu mesta, ker je zelo odvisna od več faktorjev, npr.: naklon in grobost površine, temperature materiala, podlage in zraka, viskoznosti sistema, ter količine drugih dodatkov v sistem - npr.: pesek (glej poglavje vgradnja!).

Barva

bel fin prah