Skip to content

H 2, vodoodbojna impregnacija za beton

  • Vodoodbojna
  • Paroprepustna
  • Visoka penetracija v podlago (razred II > 10 mm)
  • Izboljša odpornost betona na zmrzovanje in tajanje
  • Zmanjšuje tveganje za korozijo armature

Pripravljena, 1 komponentna, vodoodbojna impregnacija na osnovi silana, ki ne vsebuje topil. Vsebnost suhe snovi v impregnaciji znaša 99 % in je namenjena za impregnacijo betona in cementnih podlag. Produkt odlikuje visoka penetracija v podlago > 10 mm (razred II) in tvori hidrofobno površino, ne da bi pri tem zmanjšala sposobnost prehoda vodne pare gradbenega materiala. Povečuje odpornost impregniranih površin na procese odtaljevanja in zmrzovanja, zmanjšuje vsebnost vlage v betonu, ter upočasni proces korozije armature, hkrati pa zmanjša vdor škodljivih snovi.
Proizvod za zaščito površin v skladu z ÖNORM EN 1504-2.

Poraba

ca. 400 g/m² (za doseganje razreda II), oz. odvisno od vpojnosti podlage

Barva

transparentna