Skip to content
Hidrostop penetrat

HIDROSTOP PENETRAT, cementno vezani vodotesni, sulfatno odporni penetracijski premaz

  • kapilarno in barierno delovanje
  • odpornost na amonijev sulfat in transformatorsko olje
  • odpornost na pozitivni in negativni tlak vode
  • primerno za gnojne jame in kanalizacije
  • zmrzlinska obstojnost

Vodotesna, penetracijska, polimercementna masa za ročno in strojno vgradnjo, ki ima zaradi kristalizacijskih dodatkov dvojno delovanje: kapilarno in barierno. S tem se zagotovi zanesljivejšo tesnost tudi v primeru površinskih poškodb ali razpok v podlagi. Masa je odporna na amonijev sulfat, morsko vodo in olje, ter tako primerna za zaščito površin bazenov za nevtralizacijo odpadnih vod, bazenov za tehnološko vodo, kanalizacije, čistilnih naprav, betonskih silosov za siliranje živinske krme in za oljetesno zaščito betonskih lovilcev olja. Masa je odporna na pozitivni in negativni vodni pritisk.

Poraba

3-4 kg/m2 za dva nanosa s čopičem (ca. 2 mm debeline)