Skip to content

KEMASAN 550 M, strojni sanirni omet

  • Ustreza zahtevam za omet R po EN 998 - 1
  • Difuzijska odprtost
  • Za notranjo in zunanjo uporabo
  • Za strojni nanos (npr. s strojem PFT G4 z običajnim rotor-statorjem D4, brez potrebe po dodatni opremi)
  • Odpornost na vlago, soli ter vremenske vplive

Apnenocementni sanirni omet posebej prilagojen za strojno vgradnjo na mestih, kjer se želi zamenjati omete, ki jih je poškodovala kapilarna vlaga ali omete, ki jih je poškodovala kratkotrajna vlaga ob poplavah, izlivih in podobno.Ustreza zahtevam za omet po EN 998 -1 in se uvršča v razred R.

Poraba

ca. 25 kg/m2 za nanos 20 mm

Barva

siva praškasta mešanica