Skip to content

KEMAZIM OC, brezkloridno pospešilo strjevanja za necertificiran beton ter dodatek za zimsko betoniranje

  • Brez kloridov
  • Omogoča betoniranje do –10°C temperature zraka
  • Združljiv z večino dodatkov na tržišču
  • Neškodljiv za jekleno armaturo

Dodatek za zimsko betoniranje in pospeševanje strjevanja betonov, ki omogoča betoniranje do – 10°C temperature zraka, s pogojem priprave betona pri vgradnji nad + 5°C. Uporablja se za pripravo necertificiranega betona, kjer se želi doseči pospešen prirastek trdnosti.

Poraba

1 - 2 % na težo cementa v recepturi za beton