Skip to content

LM 20 Light, lahka malta

  • v enem sloju do 8 cm
  • vgradljivost nad glavo
  • strojna vgradnja
  • nizka teža

Mineralna, industrijsko pripravljena, brezkloridna lahka sanacijska malta z nizko vsebnostjo kromatov, razreda R2 za popravilo betona po EN 1504-3.
Za notranjo in zunanjo uporabo na navpičnih in stropnih površinah, za nanos v debelini do 80 mm v enem delovnem koraku. Nanašamo jo lahko ročno ali strojno z mokrim brizganjem.
Za popravila betona, za reprofiliranje mineralnih podlag.

Poraba

cca. 1,7 kg za mm / m² sloja