Skip to content
PF Spruehkopf Colocura SK 1

SK 1, pršilna glava

Primerna za vse izdelke iz ponudbe čistil in za Univerzalni gladilec UG 1.

Barva

bela