Skip to content

SM 20, sanacijska malta

  • statično relevantna, razreda R4
  • visoko odporna proti zmrzovanju-tajanju
  • visoko stabilna
  • s kompenziranim krčenjem
  • z ÖBV znakom kakovosti

Mineralna, brezkloridna sanacijska malta z nizko vsebnostjo kromatov, razreda R4 za popravilo betona po EN 1504-3 in razreda XF4 odpornosti proti zmrzovanju in tajanju.
Za notranjo in zunanjo uporabo na navpičnih in stropnih površinah, za površinski nanos v debelini do 20 mm v enem delovnem koraku (včasih je možno tudi do 40 mm). Nanašamo jo lahko ročno ali strojno z mokrim brizganjem.

Poraba

cca. 1,9 kg/m²/ za 1 mm debeline nanosa