Skip to content

SM 40, sanacijska malta

  • statično relevantna, razreda R3
  • visoko odporna proti zmrzovanju-tajanju
  • visoko stabilna
  • s kompenziranim krčenjem
  • z ÖBV znakom kakovosti

Mineralna, industrijsko pripravljena, brezkloridna sanacijska malta z nizko vsebnostjo kromatov, razreda R3 za popravilo betona po EN 1504-3.Za notranjo in zunanjo uporabo na navpičnih in stropnih površinah, za površinski nanos v debelini do 40 mm v enem delovnem koraku (včasih je možno tudi do 80 mm). Nanašamo jo lahko ročno ali strojno z mokrim brizganjem. Za popravila betona, za reprofiliranje mineralnih podlag, kjer je zahteva po visoki odpornosti proti zmrzovanju in tajanju (razred XF4).

Poraba

ca. 2,0 kg/m²/za 1 mm debeline nanosa