Skip to content
hintergrund bild

Murexin

Važno, da ni vlažno!

Vlažni prostori so neprimerni za bivanje, škodljivi zdravju in uničujejo opremo ter navlaženi gradbeni material. S tem uničujejo konstrukcijo objekta in povzročijo propadanje objekta, višje vzdrževalne stroške in posledično znižujejo vrednost objekta.

PROBLEM
Vlažni in solni madeži na površini fasade, razpadanje in odpadanje ometa, razvoj glivic in plesni, izguba toplotnoizolacijskih lastnosti zidu.

VZROK
Zidovi naših domov so običajno zgrajeni iz poroznih mineralnih materialov (opeka, kamen, malta), katerih struktura je prepredena z drobnimi kapilarami. Voda lahko na račun svoje površinske napetosti potuje po teh kapilarah v poljubni smeri (tudi navpično navzgor) do višine, ki je odvisna od dimenzije kapilar in koncentracije vlage.

Pri gradnji domov se pred dvigom kapilarne vlage po nosilnih zidovih zaščitimo z vgradnjo horizontalne hidroizolacije tik nad temeljem. V mnogih primerih je vgradnja te hidroizolacije pomanjkljiva, nepravilna, pri starejših objektih pa horizontalne hidroizolacije ni, kar pomeni, da ima kapilarna vlaga prosto pot po zidu navzgor.

POSLEDICA
Kapilarna vlaga sproža številne škodljive posledice za samo gradbeno substanco in konstrukcijo.

Prva očitna posledica je, da vlažni zidovi zaradi visoke toplotne prevodnosti vode izgubijo svoje toplotnoizolativne lastnosti. To nas neposredno udari po žepu, saj moramo vlažen zid bistveno bolj ogrevati.

Druga neugodna posledica kapilarne vlage pa je tista, ki je najbolj očitna in nas tudi najbolj moti: vlažni in solni madeži na zidu ter odpadanje ometa.

Vsi vemo, kaj se zgodi, če v zmrzovalniku pozabimo steklenico piva. Nekaj podobnega se zgodi z ometom na višini, na kateri pride do izsuševanja kapilarne vlage. Posledica je značilna slika poškodb, katero srečujemo na številnih objektih in se pojavljajo tako na zunanji, kot tudi notranji strani zidu pretežno v območju podzidka (cokla).

REŠITEV
K reševanju težav s kapilarno vlago moramo vedno pristopiti sistemsko, saj gre pogosto za kompleksno sobivanje različnih vzrokov, ki so privedli do končne slike škode. Kapilarna vlaga namreč ni edina vrsta vlage, ki lahko prodre v objekt in nam povzroči opisane težave. Pred sanacijo moramo torej objekt pregledati z vseh zornih kotov, da bi ugotovili vse morebitne vzroke navlaževanja.

Eden od prvih ukrepov je pregled funkcije odvajanja meteorne in talne vode od objekta. Že tako enostavna stvar, kot je zamašeni žleb na strehi, nam lahko povzroči zamakanje fasade. Podobno težavo imamo, če objekt nima funkcionalnega drenažnega sistema, ki bi odvedel meteorne in talne vode stran od temeljev.

Ko ugotovimo vzroke zamakanja, moramo preveriti nastalo škodo. To ugotovimo z merjenjem vlage v zidu in z ugotavljanjem višine kapilarnega dviga. Ni namreč vseeno, kakšen procent vlage v zidu imamo in do katere višine se je kapilarna vlaga uspela dvigniti.

Postopek sanacije kapilarne vlage
Postopek sanacije kapilarne vlage
Hydroment Sušilni omet

Sušilni omet HYDROMENT

HYDROMENT, sušilni omet
Hydroment Fini omet

Fini omet Hydroment

HYDROMENT, fini sušilni omet

V 30. letih našega aktivnega ukvarjanja s problematiko kapilarne vlage smo razvili učinkovite sisteme za vse stopnje problematike.

Naš program za sanacijo kapilarne vlage danes tako obsega proizvode za:

  • ustavitev kapilarnega dviga z vrtanjem in vzpostavitvijo silikonske bariere,
  • številne sanirne omete za različne stopnje vlažnosti,
  • za ročni in strojni način vgradnje,
  • sušilni omet za trajno razvlaževanje zidov brez vzpostavljanja blokade kapilarni vlagi,
  • hidrofobne impregnacije mineralnih površin
  • in še bi lahko naštevali.

Seveda pa sami proizvodi še ne pomenijo uspešne in učinkovite sanacije. Bistvena je pravilna vgradnja.

Zato je naša največja prednost hitro in strokovno svetovanje naših strokovnjakov neposredno na objektu in priprava obsežnih in natančnih navodil za posamezno sanacijo.

SPOZNAJTE CELOTNO PONUDBO IZDELKOV ZA SANACIJO KAPILARNE VLAGE!