Skip to content
hintergrund bild

Murexin

POPOPLAVNA SANACIJA VLAŽNIH ZIDOV

Popoplavna sanacija vlažnih zidov je lahko zahteven projekt. A brez skrbi…

Sistemi sanacije vlage podjetja Murexin (prej Kema) se ponašajo z dolgoletno tradicijo in številnimi referencami. Izkušeni strokovnjaki, preverjene rešitve in lastni razvoj, že 30 let ponujajo na trgu specialne rešitve za področje zaščite in sanacije vlage v stavbah.

S pravo izbiro materialov boste zagotovili, da se bodo vaši zidovi in ometi izsuševali hitreje, da se bodo hitro ponovno vzpostavili pogoji za bivanje in da se posledice razvlaževanja ne bodo pokazale kot poškodbe na barvi in površini ometa.

Vsem najbolj poznan izdelek iz Murexina je Hydroment sušilni omet. Je posebej primeren za zidove, ki so konstantno obremenjeni z vlago.

V primeru kratkotrajnejšega navlaženja pa je zelo priporočljivo uporabiti omet KEMASAN 550, ki je apnenocementni sanirni omet.

Posebej namenjen za površine, ki so bile v vodi oz. vlagi izpostavljeni kratek čas (poplave, izlitje itd.).

Na voljo je tudi različica za strojni nanos – KEMASAN 550 M.

ODLIKA SUŠILNEGA OMETA HYDROMENT / KEMASAN

Med mešanjem ometa KEMASAN 550 ali HYDROMENT s čisto vodo se v ometu tvori velika količina por, ki so med seboj povezane s posebnimi kapilarami mikro velikosti.

Te kapilare zaradi svoje ozkosti preprečujejo, da bi voda prehajala skozi plast ometa v tekoči obliki. Voda prehaja skozi izredno paropropustni omet kot para. Na tak način ne more s seboj nositi vodotopnih soli, ki ostanejo v neškodljivi raztopljeni obliki v zidu. Ne prehajajo v omet in na njegovo površino. Ne povzročajo zasičenja ometa in značilnih površinskih poškodb v obliki vlažnih in solnih madežev.

Da zagotovimo optimalno količino zračnih por v malti in predvideno porabo sušilnega ometa po m2, malto zato mešamo do kremaste konsistence oz. po navodilih navedenih v tehničnem listu. V nasprotnem primeru se v njej tvori preveč zračnih por, ki povzročijo padec trdnosti.

Ometu pri pripravi smemo dodati izključno čisto vodo v skladu z navodili. Prepovedano je vsakršno »popravljanje« malte (z apnom, vodo ali ostalimi kemijskimi dodatki), saj s tem porušimo natančno projektirano strukturo končno vgrajenega ometa.


ŽELITE BREZPLAČEN STROKOVNI NASVET?

Sami proizvodi še ne pomenijo uspešne in učinkovite sanacije. Bistvena je pravilna vgradnja.

Zato je naša največja prednost hitro in strokovno svetovanje naših strokovnjakov neposredno na objektu in priprava obsežnih in natančnih navodil za posamezno sanacijo.

KONTAKTIRAJTE NAS!

MUREXIN d.o.o.

Puconci 393, 9201 Puconci

📞 080 2886

📧 marketing@murexin.si


3D PRIKAZ – POPOPLAVNA SANACIJA VLAŽNIH ZIDOV

Sanacije zgradb po poplavi se je treba lotiti preudarno. Predvsem pa je treba pravočasno ukrepati – s tem preprečimo dodatne in večje poškodbe na objektu.

Poplave in izlitje meteorne vode je za konstrukcijo največji strup, saj vemo, da je večina gradbenih elementov (zidovi, ometi, estrihi, …), kot tudi notranja oprema, močno higroskopičnih in se pri stiku z vodo maksimalno nasičijo.

Potrebno se je zavedati, da so ometi prepojeni z najrazličnejšimi substancami, npr. z v vodo primešanimi fekalijami, blatom in drugimi organskimi primesmi, ki so prodrle v globino ometa.

Kljub hitremu prisilnemu izsuševanju se smradu in soli v celoti ne bomo mogli rešiti. Zato je potrebno sanacijam posvetiti posebno pozornost, da dolgoročno zagotovimo enake življenjske pogoje kot pred poplavami, ali le-te še izboljšamo.

K reševanju težav moramo pristopiti sistemsko, saj gre pogosto za kompleksno sobivanje različnih vzrokov, ki so privedli do končne slike škode.

Vsekakor je najhitrejša in začasna rešitev, da se poplavljeni prostori in površine najprej temeljito očistijo, presušijo in dezinficirajo.

Ker gre za različna izhodišča sanacij je najbolje, da se pred pričetkom posvetujete s strokovnjakom glede sanacije in pravilnega izbora materialov.

V večini primerov bo potrebno poseči tudi po odstranitvi zaključnih oblog, estrihov, toplotne izolacije. V kolikor je hidroizolacija zaradi prisotnosti vlage odstopila, zamenjati še to.

Pred sanacijo moramo torej objekt pregledati z vseh zornih kotov. V pričujočem članku pišemo o sanaciji stenskih poplavljenih površin. Pri tem svetujemo uporabo sušilnih in sanirnih ometov HYDROMENT ali KEMASAN.

Hydroment sušilni omet je posebej primeren za zidove, ki so konstantno obremenjeni z vlago.

V primeru kratkotrajnejšega navlaženja kot so poplave, pa je zelo priporočljivo uporabiti omet KEMASAN 550.

PRIKAZ TIPIČNE SANACIJE ZIDOV

1. PREGLED STANJA

Ko voda odteče, je potrebno najprej oceniti globino poškodb na ometih (fasada, klet, nadstropje) in kako visoko jih je potrebno odstraniti.

V kletnih prostorih je potrebno obvezno čimprejšnje ukrepanje, površine posušiti in odpraviti vonj po zatohlem in plesni.

Medtem ko se na fasadnih površinah ometi presušijo naravno in zaradi zunanjosti ne povzročajo tako neprijetnega vonja, se lahko površine sanirajo kasneje, saj gre zgolj za zamenjavo ometov.

Povečana vlaga v notranjosti je tudi škodljiva za zdravje, stene so hladne in neprimerne za bivanje.

2. DOLOČITEV VIŠINE IN ODBITJE POŠKODOVANEGA OMETA

Obstoječe vlažne omete, premaze in ostale nanose odstranimo z zidu v višini ca. 0,7 m nad višino poškodb.

Malto iz fug, ki je nestabilna in praviloma zasičena s solmi, izpraskamo in poglobimo, po možnosti čim več. Zid dodatno očistimo nestabilnih ostankov malte z žično krtačo. Prašne delce odstranimo z izpihovanjem z zrakom pod pritiskom.

Višina, do katere bomo vgradili sušilni omet, je odvisna od debeline zidov in stopnje vlažnosti.

Višini vidne meje vlažnosti na ometu dodamo še 1-1,5-kratnik debeline zida oziroma ca. 0,7 m.

3. ODSTRANITEV MATERIALOV NA OSNOVI MAVCA

Med tem časom iz zidov odstranimo vse, na vlago občutljive materiale na osnovi mavca, s katerimi so bile pritrjene instalacijske doze ali kabli.

Nadomestimo jih s hitrovezno cementno maso HIDROZAT, ki se strdi v ca. 4 minutah.

Mavca v ta namen na vlažnem zidu ne smemo uporabljati.

Maso HIDROZAT uporabimo tudi za tesnjenje vseh lokalnih vdorov vode ter razpok.

4. MEŠANJE IN NANOS OMETA

Za delovanje sušilnega ometa je nujna debelina ometa najmanj 2 cm. Če je zaradi neravnega zidu potrebna večja debelina, delamo v več slojih.

Na običajnem opečnem zidu z izpraskanimi fugami vezni obrizg ni potreben. Za zelo gladke površine obrizg pripravimo s sušilnim ometom, kateremu dodamo nekaj več vode.

Omet vgrajujemo ročno, z zidarsko žlico, v debelini enega sloja ca. 1 cm. Vsak naslednji sloj vgradimo po ca. 24 urah.

Pred nanašanjem naslednjega sloja, predhodnega dobro navlažimo.

Za finalno izravnavo uporabimo HYDROMENT FINI OMET, v primeru uporabe ometa KEMASAN 550 pa je le-ta zaradi fine zrna-vosti (1 mm) primeren tudi za fino izravnavo.

5. BARVANJE OMETA S PAROPROPUSTNO BARVO

Ko se sloj ometa dovolj posuši, ga fino zagladimo s filcem oziroma ”zaribamo” z leseno ali plastično gladilko ter ga po potrebi zaščitimo pred prehitro izsušitvijo.

Po ca. treh tednih sušilni omet KEMASAN 550 / HYDROMENT prebarvamo s paroprepustnimi barvami.

Priporočamo uporabo apnenih barv za notranje površine (npr. CA 300, SK 500), za zunanje površine predlagamo uporabo silikatne paropropustne barve SK 60.

Če torej omet diha, morajo vsi sloji, ki so naneseni nanj, dihati še bolj.

Če želimo imeti zelo fino izravnano površino, lahko opcisko za notranje površine pred barvanjem uporabimo tudi apneni kit DURAPID CA 480.

6. NEGA POVRŠIN / PREZRAČEVANJE PROSTOROV

Površine na katere so bili izvedeni sušilni ometi podjetja MUREXIN d.o.o. že kmalu po izvedbi izkazujejo površinsko suhost in ugodno temperaturno povezanost s prostorom oziroma okoliškim zrakom.

V primeru večje zasičenosti zidov z vlago je potrebno predvsem v začetku zagotoviti zadostno zračenje prostorov.

Po potrebi se lahko namestijo tudi mehanski razvlaževalci.

Kasneje se izmenjave zraka zagotavljajo že z običajno rabo prostora, odpiranjem oken ali preko vgrajenih fiksnih zračnih rešetk v vratih ali zidnih jaških.

MUREXIN PRIPOROČA:

Izbrani izdelki za sanacijo objektov po poplavah.

HYDROMENT sušilni omet

Uporablja se za obnovo ometov, ki jih je poškodovala kapilarna vlaga.

HYDROMENT, sušilni omet

HYDROMENT fini omet

Za notranjo in zunanjo fino izravnavo HYDROMENT sušilnega ometa.

HYDROMENT, fini sušilni omet

KEMASAN 550

Apnenocementni sanirni omet za zamanjavo ometov, ki jih je poškodovala kapilarna vlaga ali voda ob poplavah, izlivih, itd.. Zaradi fine zrnavosti (1 mm) je primeren tudi za izvedbo finega sanirnega ometa.

KEMASAN 550, sanirni omet

DURAPID CA 480

Za izvedbo paroprepustnih gladkih površin v notranjih prostorih.

Durapid CA 480, fini apneni kit
Hidrozat

HIDROZAT

Hitrovezna malta na osnovi cementa.

HIDROZAT, cementna hitrovezna malta
Murexin Innensilikatfarbe Bioweiss SK 500

SK 500,

Kakovostna naravna silikatna barva za notranje prostore z visoko pokrivnostjo in izdatnostjo.

SK 500, Bioweiß notranja silikatna barva

CA 300

Pripravljen paropropustni premaz na osnovi apna. Ima visoko prekrivno moč in zaradi vsebnosti visokokakovostnega naravnega apna naravno belino in visoko sposobnost dihanja.

CA 300, apnena barva

SK 60

Visoko pokrivna, mat fasadna barva na silikatni osnovi za izvedbo posebej paroprepustnih fasadnih premazov na novih, še nepobarvanih ometih, kot tudi za obnovitveni premaz na dobro oprijetih starih premazih.

SK 60, Supra silikatna fasadna barva

ZAGOTOVITE SI BREZPLAČEN STROKOVNI NASVET

Sami proizvodi še ne pomenijo uspešne in učinkovite sanacije. Bistvena je pravilna vgradnja.

Zato je naša največja prednost hitro in strokovno svetovanje naših strokovnjakov neposredno na objektu in priprava obsežnih in natančnih navodil za posamezno sanacijo.

MUREXIN d.o.o.

Puconci 393, 9201 Puconci

📞 080 2886

📧 marketing@murexin.si