Skip to content
hintergrund bild

Novice

OBVESTILO O PREIMENOVANJU

4. September 2019

Obvestilo o preimenovanju 

Obveščamo vas, da se je družba KEMA, Kremen in specialni gradbeni materiali, d.o.o., z matično številko 5042321000 in davčno številko SI93479468, preimenovala v Murexin, gradbeni materiali, d.o.o.. Sprememba imena (firme družbe) je vpisana v sodni register pristojnega sodišča v Murski Soboti in je začela veljati s 4. septembrom 2019. 

Novo ime bomo uporabljali v vseh nadaljnjih uradnih dokumentih in postopkih. Vse pogodbe in pravni dokumenti podpisani s Kema, Kremen in specialni gradbeni materiali, d.o.o., ostajajo veljavni, na vseh nadaljnjih dokumentih pa bo že evidentirano preimenovanje, v sled česar vas prosimo, da si v vaših evidencah popravite naziv naše družbe, medtem ko ostali identifikacijski podatki družbe ostajajo nespremenjeni (naslov, matična številka, davčna številka). 

Odločitev za preimenovanje je posledica sprememb v lastniški strukturi naše družbe, katere 100% lastnik je družba Murexin GmbH iz Avstrije, prav tako specializirana za t .i. proizvode »gradbene kemije«, sicer član stabilnega in proizvodno specializiranega holdinga, Schmid Industrie Holding, katerega sedež je v Avstriji in je eden vodilnih proizvajalcev gradbenih materialov v Evropi. 

Družba Murexin d.o.o. tako ohranja celotno ekipo strokovnjakov, že ustaljene poslovne procese, je pa zdaj odgovorna za prodajo dveh blagovnih znamk, KEMA in MUREXIN, s čemer si bomo prizadevali še bolj utrditi prepoznavnost na domačem trgu, kakor tudi v tujini, s poudarkom na še boljši kakovosti, specializirani tehnični podpori ter sistemskemu dopolnjevanju medsebojnega proizvodnega portfelja. 

V sled uspešnega sodelovanje tudi v prihodnje Vas lepo pozdravljamo! 

OBVESTILO OPREIMENOVANJU /SLO/

NOTIFICATION OF RENAMING /ANG/

Mag. Wolfgang Marcher 

Direktor 

Puconci, 4.9.2019