Skip to content
hintergrund bild

Novice

S soncem v prihodnost

11. May 2022

S soncem v prihodnost

Varčevanje z resursi ima tudi v podjetju Murexin najvišjo prioriteto. Z novo sončno elektrarno, inštalirano na strehi logističnega centra, bo Murexin prihranil 100 ton CO2, kar predstavlja ekvivalent 588 posajenim drevesom letno.

Po zagonu sončne elektrarne konec novembra 2021, podjetje Murexin že izkorišča sončno energijo za proizvodnjo električne energije, katero porabi pri proizvodnih procesih. Elektrarno sestavlja 734 modulov slovenskega proizvajalca s skupno inštalirano močjo 293,6 kWp, katera bi naj proizvedla letno ca. 250 MWh električne energije. Investicija proizvodnje zelene energije je znašala 200.000 EUR. Z investicijami v obnovljive vire energije podjetje Murexin vlaga v zeleno tranzicijo in skrb za okolje. Prav tako podjetje poskuša generirati čim manjši odtis na okolje, v katerem deluje.  

Projekt je sofinancirala Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi “Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja”, prednostne naložbe “Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov”, specifičnega cilja “Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije”. Več na: www.euskladi.si